گیلان برخط

گروه رسانه ای گیلان آنلاین

  • با تلاش برای شناخت دقیق کاندیداها، اقدام شورای نگهبان در شکست پروژه نفوذ سیاسی دشمن را تکیمل کنیم؛

    گیلان آنلاین: با تلاش برای شناخت دقیق کاندیداها، اقدام شورای نگهبان در شکست پروژه نفوذ سیاسی دشمن را تکیمل کنیم

  • لزوم تأمل در نقش رهبری در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی؛

    گیلان آنلاین: «انقلاب اسلامی»، بی شک بزرگترین رخداد سیاسی دهه های اخیر جهان بود، که با وقوعش، نه تنها سیستم مدیریت و حکومت داری و دیگر مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در داخل ایران را دگرگون کرد، که پیامدهای وقوع آن تا صدها کیلومتر دورتر از مرزهای جغرافیایی کشورمان را نیز تحت الشعاع خود قرار داد.