• گیلان آنلاین: به ارواح طیّبه‌ی شهیدان عالی‌مقام گیلان درود میفرستم و ارادت خود را به خانواده‌های عزیز آنان ابراز میدارم. 

  • آیا دکتر یوسف زاده می تواند انتظارات را برآورده سازد؟

    گیلان آنلاین: قطعاً یکی از مهمترین مقدمات تغییر و تحول در هر مجموعه ای تغییرات مناسب در سطح مدیران آن مجموعه است و اکنون اهالی بهداشت و درمان گیلان در انتظار تغییرات لازم در سطح معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی هستند به ویژه از آن جهت که در دو سال اخیر همه به چشم خود دیدند که...