بیایید اتحاد از دست رفته پرستاری را احیا کنیم سلامت نیوز: بیایید اتحاد از دست رفته پرستاری را احیا کنیم
16 خرداد 95 - 19:00

گیلان آنلاین: وقت آن رسیده است که قدری به خود بیاییم. این قدر پرستاران را بی بضاعت و فقیر جلوه نده اید. این رشته به همت همین بزرگانی که الان معاون وزیرند و سایر بزرگان پرستاری که همگی مایع مباهات و فخر پرستاری هستند، به این مرحله از پیشرفت رسیده است.

 

 

گیلان آنلاین: سازمان نظام پرستاری در دوره های گذشته با زبان ادب و پیگیری های مداوم دستاوردهای قابل توجهی را برای جامعه پرستاری به ارمغان آورد، یک نمونه آن در استان گیلان است. این استان اولین جایی بود که روند رسمی و پیمانی کردن پرستاران را شروع کرد و از همین مسیر کارکنان رشته های دیگر نیز پیمانی شدند.
فعالیت مسئولان پرستاری در استان گیلان در دوره های گذشته باعث شد که دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اولین دانشگاه باشد که شرکتهای پرستاری را جمع کرد و گیلان اولین استانی بود که قانون ارتقای پرستاری را برای کل کادر پرستاری اجرا کرد.
در دوره های اول و دوم نظام پرستاری در استان گیلان، حدود سه هزار پرستار جذب شدند که حدود دو هزار نفر آن از ماده واحده مصوب مجلس بود که با همت نظام پرستاری دوره های قبلی انجام شد.
شاخص مهم این دوره که به این نتایج رسید، پیگیری امور در کمال ادب و نزاکت بود اما زبان ادب در این دوره نظام پرستاری متاسفانه تغییر کرده و احترام و ادب از جامعه پرستاری گویا در حال کوچ کردن است.
اکنون مسئولان نظام پرستاری به راحتی به خود اجازه می دهند که به معاون وزیر بهداشت(هر که باشد) توهین کنند، کسی که از قشر خود ما پرستاران است. گویا نمی دانند چگونه حرمت زحمات کسانی را که برای تشکیل سازمان نظام پرستاری خون دل خورده اند، حفظ کنند.
مثل اینکه سازمان نظام پرستاری همین دو روزه بنا شده است و هیچ زحمتی برای آن کشیده نشده است تا به این مرحله از بلوغ برسد و یک شبه سازمان نظام صنفی پرستاران تشکیل شده است.در حالی که همین سازمان در دوره های گذشته با پیگیری های مداوم، قوانین مختلفی را برای پرستاران تصویب کرد و به مقدار قابل توجهی نیز به حقوق پرستاران در سالهای گذشته با پیگیری همین سازمان اضافه شد و الان همه این زحمات هیچ تلقی می شود.
متاسفانه بعضی ها با استفاده از تفکر احساسی و تهیج جوانان پرستار و از طرفی با شعار زیبای عدالتخواهی به دنبال ایجاد دعوا و جنجال هستند و این شعار را چماقی کرده اند بر سر خودی و ناخودی.
گویی با تمام زمین و زمان دعوا دارند، پزشکان را دشمن خونی تلقی می کنند. وزیر و وزرا را ظالمین روی زمین. معاون وزیر بهداشت به گفته این آقایان معاون پزشکان شده و به جای تدبیر و برنامه ریزی و ارتقاء پرستاری گویی هدف اولیه سازمان نظام پرستاری این شده که فقط اعلام کنند ما بی پولیم و فقط هم برای پول کار می کنم. این افراد به راحتی بر ارتقای فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی جامعه پرستاری که در سالهای پر زحمت سازمان نظام پرستاری اتفاق افتاده چشم می بندند.
اکنون وضعیتی رخ داده است که وقتی در بیمارستانها راه می رویم، به دلیل افکار بچه گانه حاکم در سازمان نظام پرستاری فعلی که موجب شده ارتباطات خوب تیم پزشکی به ورطه اضمحلال بیفتد، برخوردهای نادرستی را شاهد هستیم.
وقت آن رسیده است که قدری به خود بیاییم. این قدر پرستاران را بی بضاعت و فقیر جلوه نده اید. این رشته به همت همین بزرگانی که الان معاون وزیرند و سایر بزرگان پرستاری که همگی مایع مباهات و فخر پرستاری هستند، به این مرحله از پیشرفت رسیده است.
همین افراد باعث شدند این رشته از کاردانی به PH.D. برسد. آنان راه را برای همگان باز گذاشتند و موقعیت را برای ارتقاء آماده کردند. به جای بد و بیراه گفتن به همنوعان خود و دیگران بیایید از عقل و منطق استفاده کنیم. و این اتحاد از دست رفته احیا کنیم زیرا هرچه بدین منوال ادامه یابد سرانجام آتش شعله ورتر شده و دامن این گروه زحمتکش را خواهد گرفت. این آتش تر و خشک را با هم می سوزاند پس تحمل پیشه فرمایید ،دست در دست همه گروه ها راه منطقی و مستند عقل و درایت را برای برون رفت از این وضعیت اتخاذ فرمایید. از روی احساسات سخن گفتن و جریحه دار کردن روح و روان دیگران و سنگ زدن بر دستاوردهای گذشته، حاصلی جز به انزوا کشیدن پرستاری ندارد، پرستاران خیلی بزرگوارتر از آنند که خواسته های آنان را فقط به مطالبات مالی تقلیل دهیم.

 

یگانه

عضو هیات علمى دانشگاه وعضو هیات مدیره نظام پرستارى رشت

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام