اختلاس 8000 میلیاردی و آزمون مشروعیت و مقبولیت
7 آبان 95 - 23:10

گیلان آنلاین: به نظرم قضیه #اختلاس اعجاب برانگیز ۸۰۰۰ میلیاردی از #صندوق_ذخیره_فرهنگیان در کنار همه زشتی ها، فرصت های فراوانی نیز با خود به همراه دارد. فرصت هایی که شاید از هریک از آنها بتوان در مسیر شناخت و البته قضاوت بهتر پیرامون بخش های مختلفی از جامعه و حکومت بهره برد.

 

 گیلان آنلاین: به نظرم قضیه #اختلاس اعجاب برانگیز ۸۰۰۰ میلیاردی از #صندوق_ذخیره_فرهنگیان در کنار همه زشتی ها، فرصت های فراوانی نیز با خود به همراه دارد. فرصت هایی که شاید از هریک از آنها بتوان در مسیر شناخت و البته قضاوت بهتر پیرامون بخش های مختلفی از جامعه و حکومت بهره برد.

این #اختلاس بی نظیر، #اصلاح_طلبان و حامیان #دولت، به ویژه حامیان رسانه ای این جریان را در برابر یک آزمون سترگ قرار داده که شاید در روز های آتی بتوان مشروعیت و نیز محبوبیت طیف فراوانی از این جریان را به نوع و شیوه مواجهه شان با این #آزمون سنجید.
آزمونی که این دوستان تاکنون جز نمره مردودی در آن کسب نکرده اند.

آنچه این روزها از حامیان رسانه ای دولت و جریان اصلاح طلب - بی توجه به معاندین نظام که مانند بسیاری از موضوعات دیگر، متاسفانه در این قضیه نیز هم آوای اینان شده اند- دیده می شود، موید این نکته است که اختلاس و دزدی اگر از سوی مخالفان ما باشد، قطعا بد بوده و باید آن را آنچنان در بوق و کرنا کرد که گوش فلک کر شود و اگر از طرف رفقای خودمان رخ داد، باید با گفتن «هیس! إن شاء الله گربه است»، از کنار آن گذشت.

حواس دوستان باشد! در روز های بعدی #محبوبیت و حتی #مشروعیت شان به شیوه مواجهه آنها با اختلاس بزرگ ۸۰۰۰ میلباردی سنجیده خواهد شد.
نویسنده: سجاد ستوده
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام