بیانیه شدید اللحن جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان در خصوص اتفاقات پیام نور رشت
28 خرداد 96 - 09:48

گیلان آنلاین: جای بسی تاسف است که مسئولین بخواهند مجری حرکتی باشند که در آن حق و حقوق دانشجویان نادیده گرفته شود.

 

 

 

گیلان آنلاین: به دنبال اتفاقات اخیر در دانشگاه پیام نور رشت، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

با توجه به اتفاقات اخیر در خصوص بیرون ریختن وسایل یکی از تشکل های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه پیام نور رشت و عدم پاسخگویی قانع کننده از جانب ریاست دانشگاه، باید متذکر و خواهان این نکته شویم که جهت گیری های سیاسی مسئولین نباید موجب تبعیض قائل شدن در روند مهیا سازی شرایط یکسان و همچنین عدم مسئولیت پذیری در قبال خدمات و وظایفی که در برابر تمام تشکل های دانشجویی ملزم به اجرای آنها هستند، گردند.

جای بسی تاسف است که مسئولین بخواهند مجری حرکتی باشند که در آن حق و حقوق دانشجویان نادیده گرفته شود.

لذا خواهان رسیدگی و پاسخگویی و همچنین بیان علت قانع کننده هر چه سریعتر از سوی مسئولین در خصوص این حرکت ناپسند می باشیم. و در صورت عدم پاسخگویی و رسیدگی توسط مسئولین دانشگاه خواستار رسیذگی این مسئله توسط مسئولین استانی و نمایندگان استان می باشیم

 

جامعه اسلامی دانشجویلن دانشگاه گیلان

به اشتراک بگذارید:

نظرات شما:

نام: با ولایت 28 خرداد 1396 ساعت 07:03

به این نمیگن شدید الحن
شما آتش به اختیار هستید

نظر دهید - پسندیدم 0

نظر شما:

security code
تلگرام