پیشگویی مرگ مرموزی که حسن خمینی به روحانی خبر داد
20 تیر 96 - 14:52

گیلان آنلاین: ایشان گفته بودند آن کسی که درباره داداشم پیشگویی کرده درباره من هم پیشگویی کرده. این قصه را حاج حسن آقا وقتی که آقای شیخ حسن روحانی بعد از فوت حاج احمد آقا به دیدن حاج حسن آقا آمده بودنقل می‌کرد.

 

 

 

گیلان آنلاین: حجت الاسلام سید مهدی امام جمارانی در مصاحبه خود با شماره ۱۷ نشریه یاران به بیان خاطره‌ای از پیشگویی عجیب درباره مرگ احمد خمینی می‌پردازد. وی می‌گوید:

 
من و حاج آقا مصطفی و آقای بجنوردی رفتیم به لبنان و بعد از آن جا رفتیم به بعلبک، خسته شده بودیم، کنار خیابان نشستیم. کسی هم ما را نمی‌شناخت. بعضی از کسانی که می‌آمدند، وارد می‌شدند، سلام و احترامی میکردند و می‌رفتند و بعضی‌ها هم احترام می‌کردند و رد می‌شدند. خیابان خلوتی بود، اما طولی نکشید که دیدیم یک عربی از راه دور وارد شد و خیلی خاکی و خودمانی و صمیمی آمد پیش ما و نشست. وقتی که نشست مرحوم حاج آقا مصطفی گفت که این عرب یک چیزهایی می‌داند. چشمهای جذابی دارد. خوب است یک سئوالاتی ازش بکنیم و ببینیم که چیزی دارد یا نه. 
پیشگویی مرگ مرموزی که حسن خمینی به روحانی خبر داد
 
آن عرب با همان لهجه عربی خودش صحبت میکرد که خیلی گرم و گیرا هم بود. تویی حرفهای ایشان مرحوم حاج آقا مصطفی ستوالی کرد. از آن عرب، حالا آن سئوال چی بود یادم نیست. اما آن مرد عرب گفت که شما دنبال یک مسائل و یک اهدافی هستید که به زودی به آن هداف می‌رسید و پیروزی نصیب شما می‌شود. از این جملاتی که او می‌گفت، می‌فهمیدهیم که یعنی انقلاب پیروز میشود. حاج آقا مصطفی گفتند، از کجا می‌گویی؟ آن شخصی عرب گفت، البته شما آن زمان نیستی، شما آن زمان را نمی‌بینی. آقای حاج آقا مصطفی گفت، چطور ما نمی‌بینیم: آن شخصی عرب گفت، شما سال دیگر این موقع نیستید حاجی آقا مصطفی یک قدری ناراحت شد. احمد آقا فرمود:، من گفتم من چی؟ با همان لهجه عربی گفت، «شما خیلی مهم و بزرگ می‌شوید. یک عبارتی می‌گفت که این منظور را می‌رساند. بعدیک چیزی هم راجع به آقای بجنوردی گفت که مطلب مهمی نبود. بعد همین جور که دور هم نشسته بودیم. حاج آقا مصطفی گفت که آن عرب چطور شد، من می‌خواستم یک پولی بهش بدم یک کمکی بهش کنم. 
 
همان طور که آن شخص عرب پیش بینی کرده بود سال بعد هم حاج آقا مصطفی فوت کرد. این قضیه گذشت تا این که دو سه ماه قبل از فوت مرحوم حاج احمد آقا یک شبی در منزل ایشان موقعی که هنوز کسی نیامده بود حاج احمد آقا به من گفت: کسی که راجع به داداش پیشگویی کرده بود به تهران آمده. بعد از فوت مرحوم حاج احمد آقا هم حاج حسن آقا نقل کردند که ایشان به خانمشان گفته بودند من تا چند ماه دیگر نیستم. خانم‌شان گفته بود این حرف‌ها چیست و از کجا می‌گویی؟ ایشان گفته بودند آن کسی که درباره داداشم پیشگویی کرده درباره من هم پیشگویی کرده. این قصه را حاج حسن آقا وقتی که آقای شیخ حسن روحانی بعد از فوت حاج احمد آقا به دیدن حاج حسن آقا آمده بودنقل می‌کرد.
 
 
منبع: فردا
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام