بیمارستان های پورسینا، رازی و حشمت رشت تنزل رتبه یافتند
23 تیر 96 - 00:00

گیلان آنلاین: تعدادی از بیمارستان های مهم رشت کاهش رتبه پیدا کردند.

 

 

 

گیلان آنلاین: تعدادی از بیمارستان های مهم رشت کاهش رتبه پیدا کردند.

بیمارستان های پورسنا، رازی و حشمت رشت که بزرگترین بیمارستان های دولتی استان محسوب می شوند از تیپ یک به تیب دو تنزل رتبه پیدا کردند.

این تنزل رتبه موجب کاهش درآمد چند ده میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام