در محضر علامه طباطبایی؛ چاپ
آیا مومنان در روز قیامت خداوند را خواهند دید؟
25 تیر 96 - 21:32

گیلان آنلاین: علامه طباطبایی به سوالی در مورد مشاهده خداوند در روز قیامت پاسخ می دهند.

 

 

گیلان آنلاین: در سوالی از علامه طباطبایی پرسیدند: با توجه به حدیثی از امام صادق(ع) آیا مومنان در روز قیامت خدا را خواهند دید؟

ایشان در پاسخ می گوید: در مورد مشاهده خداوند در دنیا و آخرت باید توجه داشت که ما در دیدنمان واقعیت را مشاهده می کنیم.چه در دنیا و چه در آخرت.اصلا غیر از خدا برای ما مشهود نیست.

ایشان در ادامه با استناد بر آیه های 53 و 54 سوره فصلت ادامه می دهد: خداوند در قرآن می فرماید: به زودی نشانه های خود را در افق های گوناگون و در دل هایشان به ایشان خواهیم نمود، تا بر ایشان روشن گردد که تنها او حق است. آیا برای حق بودن پروردگارت همین کافی نیست که او بر هر چیزی مشهود است. بله آنان در لقای پروردگارشان تردید دارند آگاه باش که مسلما او به هر چیزی احاطه دارند.

علامه در ادامه می افزاید:با استناد بر این آیات خداوند حتی در دنیا هم مشهود است و در آخرت نیز خداوند متعال حق و مبین و آشکار است.

منبع:کتاب در محضر علامه طباطبایی، ص32
 
 
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام