فیلم/ اعتراض جواد خیابانی در سرپل ذهاب
28 آبان 96 - 23:27

گیلان آنلاین: جواد خیابانی در سرپل ذهاب: صدمیلیارد تومن بخاطر تخلف به دو تیم استقلال و پرسپولیس کمک شدە است! اما به مردم زلزلە زدە کمک نشدە.

 

 

 

 
 
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام