مردم آموخته / کارگزار نیاموخته !
19 دی 96 - 00:00

گیلان آنلاین: در راستای اعتراضات خیابانی در برخی از شهرهای کشور که با بهانه نارضایتی اقتصادی از وضیعت موجود آغاز و سپس به اغتشاشات سیاسی علیه نظام گرایید.

 

 

گیلان آنلاین: در راستای اعتراضات اخیر خیابانی در برخی از شهرهای کشور که با بهانه نارضایتی اقتصادی از وضیعت موجود آغاز و سپس به اغتشاش سیاسی علیه نظام گرایید. نکاتی چند لازم به ذکر است:

مردم در فتنه 88 از مشی و سیره عملی ولایت به درستی آموختند که راهکار مواجهه با فتنه ی اعتراضات و اغتشاشات به ظاهر مردمی رابطه ایی با سرکوب ندارد. لذا اکنون در فتنه جدید تا قبل از ورود رهبری برای حل غاعله مردم تمام سرمشق های از ولایت آموخته را و هر آنچه در تکلیف حفظ نظام داشته انجام داده اند و با حضور در صحنه در خاموش کردن آتش فتنه باز هم در آزمون خطیر جمهوری اسلامی سربلند بیرون آمده اند و اینک پیروزمندانه منتظر درس های جدیذ ولایت در مکتب انقلاب اسلامی می باشند .

 

اما در سویی دیگر کارگزاران و مسولین گویا درس های مقدماتی و مکرر ولایت برای خدمت به مردمی که به تغبیر امام راحل "از مردم حجاز در زمان رسول الله برترند" را از مکتب اسلام نیاموخته اند و بی اعتنا به گفتمان انقلاب اسلامی همچنان مصرانه بر طبل توخالی تقلید از مدل های ورشکسته فرهنگی و اقتصادی دهه های گذشته در غرب می کوبند و به تعبیر خود اراده ای برای به بهشت بردن مردم ندارند. به طوری که ادامه این سیاست ها جهاد همه جانبه فرهنگی تحمیل فرمان آتش به اختیار نرمش قهرمانانه و افزایش فاصله طبقات اقتصادی فقیر و غنی را عاید کشور نموده است.

اکنون مقوله ای که ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده آن است که چگونه در مدت چهار دهه نظام برآمده از انقلاب بزرگ مردمی اسلام کارگزار برآمده از ساختار مردم سالارانه و شاخص های تمدنی ملت خود را ندارد. به طوری که گویا کارگزار و مردم هر کدام از مسیر جداگانه ای می روند و دو طبقه و سبک زندگی را آفریده اند . آیا به راستی از مدل دموکراسی تحزب نداشته در ایران و یا نوع ساختار سیاسی نظام در مدل ریاستی است؟

 

اما هر آنچه که هست آسیب شناسی آن در مجال دیگری قابلیت طرح دقیق دارد. اینک مخلص کلام راهکار حل معضلات و مشکلات اقتصادی / سیاسی / فرهنگی و اجتماعی در کشور با تاکید رهبری تحقق دولت اسلامی به عنوان کلید حل معما مطرح است که باید مورد اهتمام خاص و کاربردی در الگوی پیشرفت کشور قرار گیرد .لذا در در گام اول و اساسی برای ایجاد دولت اسلامی به معنای "مجموعه نهادهای مدیریتی کشور" کادرسازی برای آموزش کارگزار در تراز دولت اسلامی توسط نظام و احزاب و جریان های سیاسی اولویت و ضرورت می یابد. تا با مدیریت جهادی کارگزار موانع دولت سازی اسلامی مرتفع و اصلاح احتمالی برخی از ساختارهای سیاسی و چابک سازی دیوان سالاری موجود و حاکم بر نهاد ها در دستور کار قرار گیرد.

تحقق این گام اساسی نیازمند حضور میدانی ، مشارکت ، انتخاب و نظارت موثر و هوشمدانه مردمی و جریان های انقلابی مانند روزهای اخیر با رویکرد مطالبه گرانه در عرصه های مختلف کشور است. تا تصدی امور به کارگزار متعهد و متخصص سپرده شود و هم اجرا، مدیریت و نظارت منجر تحولات و پیشرفت مادی و معنوی مطلوب گردد.نویسنده: مجتبی قنبردوست
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام