آیا برزیگر همچنان خود را بنیانگذار بیمارستان حشمت رشت می داند؟! / آیا وی عذرخواهی خواهد کرد؟
21 اسفند 96 - 21:50

گیلان آنلاین: در دوره ای که بیمارستان حشمت رشت علاوه بر بخش قلب دارای بخش های دیگری نیز بود و متخصصین مختلفی در این بیمارستان مسشغول طبابت بودند، برزیگر حتی اولین متخصص قلب این بیمارستان نیز نبوده و پیش از فارغ النحصیلی وی در رشته قلب، متخصصین قلب دیگری در این مرکز آغاز به کار کرده بودند!

 

 

 

گیلان آنلاین: بعد از ادعای عجیب انوش برزیگر در سایت شخصی خود در خصوص بنیانگذاری بیمارستان حشمت رشت و اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص این ادعای ناصحیح و عجیب ( اینجا) ، وی پس از شکایت قضایی، در این خصوص راه سکوت در پیش گرفته و هنوز از مردم و به ویژه بنیانگذاران واقعی این بیمارستان عذرخواهی نکرده است.

حال این سئوال مطرح می شود که آیا وی همچنان بر ادعای عجیب خود مصر است؟!!!

گفتنی است در دوره ای که بیمارستان حشمت رشت علاوه بر بخش قلب دارای بخش های دیگری نیز بود و متخصصین مختلفی در این بیمارستان مسشغول طبابت بودند، برزیگر حتی اولین متخصص قلب این بیمارستان نیز نبوده و پیش از فارغ النحصیلی وی در رشته قلب، متخصصین قلب دیگری در این مرکز آغاز به کار کرده بودند!

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام