فاصله‌حکومت امام زمان(عج) با قیامت چقدر است؟
21 اردیبهشت 97 - 16:23

گیلان آنلاین: در خصوص مدت حکومت امام زمان(ع) اختلاف بوده و مدت معین و مقطع زمانى خاصى را نمى ‏توان تعیین کرد.

 

 

 

 

گیلان آنلاین: عقل بر طولانى بودن حکومت امام زمان(عج)حکم مى‏ کند و لازمه تشکیل حکومت جهانى با هدفمندى برقرارى عدالت، حاکمیت دین بر جهان آن است که حکومت حضرت طولانى باشد.

از سوى دیگر در اندیشه شیعى رجعت قابل قبول بوده و معناى رجعت آن است که برخى از بزرگان زنده شده، در سایه حکومت عدالت گراى امام زمان(ع) زندگى مى‏ کنند.

در برخى روایات تصریح شده است که حکومت امام زمان(عج) تا قیامت ادامه مى‏ یابد که این حدیث ناظر به مدت طولانى بودن حکومت امام زمان(ع) است. پیامبر اسلام(ص) فرمود: «در شب معراج خداى علم به من فرمود: من سلطنت مهدى را ادامه مى‏ دهم و روزگار او را بین دوستانم تا روز قیامت طولانى خواهم کرد».

در روایات، مدت حکومت امام زمان(ع) متفاوت بیان شده است. در برخى از روایات مدت حکومت امام زمان(ع) هفت و نه سال بیان شده است. چنان که از پیامبر(ص) در خصوص مدت حکومت امام زمان(ع) سؤال شد، حضرت فرمود: «یخرج من عترتى یملک سبعا لو تسعا فیملا الارض قسطا و عدلا».از امام صادق(ع) درباره مدت حکومت امام زمان(ع) سؤال شد، فرمود: «سبع سنین یکون سبعین سنة من سنیکم هذه».

امام على(ع) فرمود: «مهدى سى و یا چهل سال حکومت مى‏ کند».

از روایات مذکور نمى ‏توان مدت معینى را براى مدت حکومت امام زمان بیان کرد.

بیان این نکته ضرورى است که شاید مقصود از ۷ و ۵ سال، ۷ و یا ۵ قرن باشد. شاید بر همین اساس باشد که در برخى از روایات تصریح شده که هر سال حکومت امام زمان(ع) به اندازه ۲۰ سال دیگر است. (یعنى برابر ۲۰ سال معمولى)

 

 

 

 

 

منبع: تبیان

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام