فردای عاشورا روز آغاز عملی کردن تصمیم های بزرگ است
29 شهریور 97 - 00:00

گیلان آنلاین: فردای عاشورا نه فقط روز حزن و اندوه، که روز آغاز عملی کردن تصمیم های بزرگی است که به مدد عاشورا و به برکت #کربلا گرفته شده اند.

 

 

گیلان آنلاین: کربلا و عاشورا هر دو فرصتی برای اتخاذ تصمیم های بزرگند؛ یکی در بستر زمان و دیگری در بستر مکان. این فرصت اتخاذ تصمیم های بزرگ، هر ساله با آمدن عاشورا نو می شود و عاشورائیان، آنان که وجود و روحشان را هم افق کاروان سیدالشهداء (علیه السلام) کرده اند، از پس این فرصت های زمانی و مکانی به عملی کردن تصمیم های بزرگشان می پردازند. با این نگاه، فردای عاشورا نه فقط روز حزن و اندوه، که روز آغاز عملی کردن تصمیم های بزرگی است که به مدد عاشورا و به برکت کربلا گرفته شده اند. هم افقی با عاشورائیان جز به اتخاذ تصمیم های بزرگ و تلاش برای عملی کردن شان، شدنی نیست. دقت در زندگی انسان های بزرگی همچون «حر ابن یزید ریاحی» و «زهیر ابن قین بجلی» اثبات این مدعاست. حال بنگر آنان که هر روزشان عاشوراست و هر جایی برای شان کربلا؛ چه روزهای نو و چه زندگی سرشار و تازه ای دارند. زندگی ای سرشار از تصمیم های بزرگ و البته تلاش برای عملی کردن شان. یک روز از فرصت دوباره برای عملی کردن تصمیم های بزرگ عاشورای امسال بر ما گذشت.

نوشته: سجاد ستوده

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام