اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت+عکس
1 مهر 97 - 00:00

گیلان آنلاین: صبح امروز همزمان با سراسر کشور زنگ مقاومت و آغاز سال تحصیلی در مدارس گیلان به صدا در آمد.

 

 

گیلان آنلاین: اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشتصبح امروز همزمان با سراسر کشور زنگ مقاومت و آغاز سال تحصیلی در مدارس گیلان به صدا در آمد.

اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
اولین روز گشایش مدارس در ماه مدرسه در رشت
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام