پزشک پرحاشیه گیلان به دنبال مدیرکلی!
27 بهمن 97 - 20:44

گیلان آنلاین: با تغییر وزیر بهداشت و روی کار آمدن دکتر سعید نمکی، یکی از پزشکان پر حاشیه گیلان که در طول چند سال اخیر رویای ریاست دانشگاه علوم پزشکی را همواره در سر می پروراند، دست به کار شده و بر تلاش خود افزوده است و طی روزهای اخیر در بیمارستان محل کار خود شایع کرده که در آینده نزدیک به ریاست دانشگاه خواهد رسید!

 

 

گیلان آنلاین: با تغییر وزیر بهداشت و روی کار آمدن دکتر سعید نمکی، یکی از پزشکان پر حاشیه گیلان که در طول چند سال اخیر رویای ریاست دانشگاه علوم پزشکی را همواره در سر می پروراند، دست به کار شده و بر تلاش خود افزوده است و طی روزهای اخیر در بیمارستان محل کار خود شایع کرده که در آینده نزدیک به ریاست دانشگاه خواهد رسید!

این پزشک غرب گیلانی که مدتی یکی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی گیلان را بر عهده داشت در سال های اخیر با ارتکاب تخلفات گسترده و به لطف ضعف های برخی از مراجع ذیربط، توانست به درآمدهای ماهیانه چندمیلیارد تومانی دست یابد.
در حالی این متخصص به دنبال تصدی ریاست دانشگاه است که مسایل و تخلفات گسترده ای در خصوص وی مطرح است و به نظر می رسد نه تنها ریاست وی منتفی است بلکه در آینده ای نه چندان دور باید در خصوص تخلفات سنگین خود نیز پاسخگو باشد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام