پیش از این نیز طاهری با انتشار عکس‌های مدلینگ اش برای خودش حاشیه ساخته بود.