انتصاب سرپرست جدید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2 خرداد 98 - 10:51

گیلان آنلاین: سرپرست جدید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

 

 

گیلان آنلاین: دکتر بهرام سلطانی سرپرست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد پیش از این د کتر مسعود فقیه اخلاقی عهده دار این مسوولیت بود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام