هادی رضوی زندانی شد
15 مرداد 98 - 00:00

نماینده دادستان از اجرای حکم سید محمد هادی رضوی خبر داد و گفت: وی به زندان منتقل شده است.

رسول قهرمانی نماینده دادستان از اجرای حکم سید محمد هادی رضوی خبر داد و اظهار داشت: حکم هادی رضوی شب قبل اجرا شد. 
نماینده داستان تصریح کرد: هادی رضوی بازداشت و به زندان منتقل شد.نویسنده: تحریریه
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام