ارتباط والدین افسرده با کودکانشان چه تاثیری دارد
25 شهریور 98 - 17:39

افسردگی چه تاثیراتی می تواند بر کودکان داشته باشد؟ چه طور می شود کودک را از افسردگی والدین دور نگه داشت؟

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام