ایا حضور بانوان در ورزشگاه فقط برای بازی های ملی است ؟
21 مهر 98 - 18:42

محمدرضا میرشاه ولد کارتونی را در مورد آخرین صحبت های مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و نوجوانان طراحی کرد.
مسعود سلطانی فر در آخرین صحبت هایش از آمادگی زیر ساخت ها در ایران برای حضور بانوان در ورزشگاه ها آن هم فقط در بازی های ملی عنوان کرد و در همین راستا محمدرضا میرشاه ولد کاریکاتوری را طراحی کرده.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام