کشف علتی جدید برای نا باروری مردان
18 آبان 98 - 18:51

 یکی از علل مهم ناباروری در مردان وجود "آزوسپرمیا" است. یکی از ژن‌های مهم در تولید طبیعی اسپرم EIE۱AY است که در محل ژن‌های مربوط به آزوسپرمیا جای گرفته است.

آزوسپرمیا به شرایطی گفته می‌شود که در مایع منی مرد، اسپرمی یافت نمی‌شود. به طور کلی سه اختلاف نوکلئوتیدی در ژن EIE۱AY وجود دارد که یکی در منطقه اینترونیک اگزون ۳، یکی در ناحیه غیرکدشونده اگزون و یکی در منطقه اگزونیک اگزون ۵ است.

در این پژوهش که توسط تیم پژوهشگران متشکل از دکتر حمید گورابی، الهام یاراحمدی، دکتر مهدی توتونچی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه جواهر لعل نهروهند، با جامعه آماری ۳۰ بیمار ایرانی مبتلا به آزوسپرمیا غیر مخرب به عنوان گروه نمونه و ۳۰ بیمار بارور طبیعی که دست کم یک فرزند داشتند، به منظور بررسی تفاوت‌های نوکلئوتیدی در ژن EIE۱AY و مقایسه این تفاوت‌ها با اختلالات تولید اسپرم و ارتباط آن با آزوسپرمیا که در جامعه ایرانی انجام شده،‌ نشان می‌دهد:« تفاوت معنی‌داری در ژن مورد نظر میان دو گروه آزمایشی وجود ندارد. در نتیجه نمی‌توان ارتباطی میان جهش‌های ژن EIE۱AY و آزوسپرمیا برقرار کرد.

همچنین جهش در ژن EIE۱AY موجب بروز آزوسپرمیا نیست و برای یافتن علل آن پژوهش‌های بیشتری لازم است.»

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام