گام مهم برای سهامداران پدیده
13 آذر 98 - 05:49

 مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده گفت: برای ورود به فرابورس و برگزاری مجمع عمومی ، ثبت نام سهامداران در سامانه سجام ضروری است و فرایند ورود به فرابورس را تسهیل می کند.

عباسعلی طوسیان در گفت و گو با روابط عمومی گروه شرکت های پدیده با اشاره به آغاز ثبت سهام سهامداران پدیده و شروع فرایند سپرده گذاری سهام شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، افزود: از تمامی سهامداران تقاضا می شود، برای تسریع در ثبت سهام به نام ایشان در سامانه فرابورس درخصوص ثبت نام در سامانه سجام به آدرس sejam.ir/padideh حداکثر طی یک هفته اقدام کنند. وی تصریح کرد: بدیهی است ثبت سهام سهامداران در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ثبت نام در سامانه سجام برای ورود به فرابورس ضروری است.

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام