اسلتامیویر یک داروی ضد ویروس برای درمان آنفولانزای تیپ A و B در مواردیکه بیش از ۴۸ ساعت از شروع بیماری نگذشته باشد.