راهپیمایی روز قدس

هنوز عکسی به این آلبوم اضافه نشده است .